Article 10318

Title of the article

GENERATIONAL FEATURES OF RELIGIOUS SOCIALISATION
(SOCIOLOGICAL STUDIES OF SOVIET AND POST-SOVIET PERIODS) 

Authors

Elyutina Marina Eduardovna, Doctor of sociological sciences, professor, head of sub-department of sociology of social work, Saratov State University (building 7, 120 Bolshya Kazachya street, Saratov, Russia), E-mail: elutina133@mail.ru
Ufimtseva Ekaterina Igorevna, Candidate of sociological sciences, associate professor, sub-department of sociology of social work, Saratov State University (building 7, 120 Bolshya Kazachya street, Saratov, Russia), E-mail: ufim75@mail.ru 

Index UDK

316.74:2 

DOI

10.21685/2072-3016-2018-3-10 

Abstract

Background. The heuristic potential of the generational approach to religious socialization is far from exhausted. It provides an opportunity to study the risks of dissonance, as well as forms of solidarity of different generations, which in some way complements the idea of religious socialization. The purpose of this article is to determine the resource features of religious socialization from the perspective of generational approach.
Materials and methods. The paper uses a secondary analysis of the data of mass sociological surveys of the USSR population of 1960–1980, devoted to the study of the nature, degree and factors of religiosity of Soviet citizens, as well as a secondary analysis of the data of qualitative studies of the 1990–2000-ies, describing the features of religious socialization of Russians in the Soviet period.
Results. The study identified the resource features of religious socialization of the last pre-Soviet generation (1900–1917 years of birth) and the first Soviet generation (1920–1940 years of birth) of Russians; considered the strategy of the use of state, family resources, opportunities of youth and children’s associations in the process of religious socialization of the Soviet generations.
Conclusions. According to the results of the study, in the Soviet society there was a localization of early religious socialization within the family. The main subject of religious socialization in Soviet society was the generation of Russians born in the pre-revolutionary period. Religious socialization of Soviet citizens was inherent in intrapersonal, intra-family, inter-institutional ambivalence, coping strategies which have become socio-cultural capital for the religious socialization of successive generations of Russians. 

Key words

religious socialization, formation of religious identity, generational approach, generations of Russian society, Soviet society 

 Download PDF
References

1. Sklyarova T. V. Vestnik Pravoslavnogo Svyato-Tikhonovskogo gumanitarnogo universiteta. Ser. IV, Pedagogika. Psikhologiya [Bulletin of Orthodox Svyato-Tikhonovskiy University of Humanities. Series IV, Pedagogy. Psychology]. 2009, iss. 4. (15), pp. 7–17.
2. Folieva T. A. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Ser.: Politologiya. Religiovedenie [Proceedings of Irkutsk State University. Series: Political science. Religious studies]. 2012, no. 2 (9), part 1, pp. 205–212.
3. Bezrogov V. G. Razvitie lichnosti [Development of personality]. 2002, no. 4. Available at: http://rl-online.ru/articles/4-02/206.html
4. Prutskova E. V. Sotsiologiya religii v obshchestve Pozdnego Moderna: sb. st. po materialam IV Mezhdunar. nauch. konf. (g. Belgorod, 12 sentyabrya 2014 g.)[Religious sociology in the Late Modern society: proceedings of IV International scientific conference (Belgorod, September 12th, 2014)]; Belgorod State University. Belgorod: ID «Belgorod», 2014, pp. 80–88.
5. Folieva T. A. Rocznik Instytutu Polsko-Rosyjskiego [Bulletin of Polish-Russian Institute]. 2013, no. 1 (4), pp. 25–39.
6. Semenova V. V. Sud'by lyudey: Rossiya XX vek. Biografii semey kak ob"ekt sotsiologicheskogo issledovaniya [People’s fates: Russia in the XX century. Biographies of families as objects of sociological research]. Moscow: ISRAN, 1996, pp. 326–354. Available
at: http://www.a-z.ru/women/texts/sem1r.htm#:)
7. Semenova V. V. Ottsy i deti: Pokolencheskiy analiz sovremennoy Rossii [Fathers and sons: generational analysis of modern Russia]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie, 2005, pp. 80–107.
8. Plechov G. N. K obshchestvu, svobodnomu ot religii (Protsess sekulyarizatsii v usloviyakh sotsialisticheskogo obshchestva) [Towards a society free of religion (Secularization in the socialistic society)]. Moscow: Mysl', 1970, pp. 65–99.
9. Solov'ev V. S. Ateizm i formirovanie novogo cheloveka [Atheism and formation of a new human]. Yoshkar-Ola: Mariyskoe knizhnoe izd-vo, 1979, 167 p.
10. Duluman E. K., Lobovik B. A., Tancher V. K. Sovremennyy veruyushchiy: sotsial'nopsikhologicheskiy ocherk [Modern religious people: a sociopsychological essay]. Moscow: Politizdat, 1970, 176 p.
11. Ul'yanov L. N. K obshchestvu, svobodnomu ot religii (Protsess sekulyarizatsii v usloviyakh sotsialisticheskogo obshchestva) [Towards a society free of religion (Secularization in the socialistic society)]. Moscow: Mysl', 1970, pp. 160–188.
12. Kalashnikov M. F. Molodoe pokolenie i religiya: opyt konkretno-sotsial'nogo i sotsial'no-psikhologicheskogo issledovaniya [Young generation and religion: the experience of specific-social and sociopsychological research]. Perm State Humanitarian-Pedagogical University. Perm: Knizhnoe izd-vo, 1977, 312 p.
13. Petrova A. G. Sem'ya i religiya [Family and religion]. Leningrad: [b. i.], 1957, 38 p.
14. Pismanik M. G. Lichnost' i religiya [Personality and religion]. Moscow: Nauka, 1976, 152 p.
15. Bezrogov V. G. Antropologicheskiy forum [Anthropological forum]. 2006, no. 4, pp. 130–162.
16. Sinel'nikov S. P. Antireligioznye osnovy vospitaniya v sovetskoy shkole v 1920-e gg. [Antireligious foundations of education at the soviet school in 1920s]. Available at: http://www.religare.ru/2_77858.html
17. Makarova Yu. V. Prepodavatel' XXI vek [The teacher, the XXI century]. 2015, no. 3, pp. 353–358.
18. Nekhoroshkov M. F. Sem'ya i religiya [Family and religion]. Yoshkar-Ola: Mariyskoe knizhnoe izd-vo, 1967, 62 p.

 

Дата создания: 03.04.2019 11:10
Дата обновления: 08.04.2019 15:22